Hur fungerar ett inneboendekontrakt?

Studentbostaden, 27 december 2022

Att hyra ut delar av sin bostad och låta andra bo inneboende har blivit en allt mer populär boendeform under de senaste åren. Detta gäller framför allt i storstäder där det råder bostadsbrist. Men vad är egentligen ett inneboendekontrakt?

Ett inneboendekontrakt är ett kontrakt mellan en person som hyr ut sin bostad (hyresvärden) och en annan person som flyttar in som boende (inneboende). Denna typen av kontrakt brukar inte vara lika utförliga som traditionella hyreskontrakt, men de fortfarande viktiga för att exempelvis skapa tydliga regler om vad som gäller i bostaden.

Måste man skriva kontrakt när man skaffar inneboende?

Det finns inga krav om att man måste skriva ett kontrakt när man skaffar en inneboende, men det är samtidigt starkt rekommenderat. Genom att ha ett inneboendekontrakt finns det en tydlig och formell överenskommelse om vilka regler som gäller i bostaden.

Detta kan framförallt hjälpa till att undvika framtida problem som kan uppstå om det inte finns någon överenskommelse mellan hyresvärd och inneboende.

Muntliga avtal gäller också men nackdelen är att det enkelt kan bli missförstådda och det kan vara svårt att bevisa vad som är sagt. Därför rekommenderar vi alltid att man skriver ett kontrakt som man ger till hyresgästen och själv sparar en kopia på kontraktet.

Vad ska ett inneboendekontrakt innehålla?

Ett inneboendekontrakt brukar alltid innehålla saker såsom:

  • namn, adress, telefon och mail.
  • vilken del av bostaden hyreskontraktet avser.
  • månadshyra.
  • hyresperioden och uppsägningstid.

Detta är de viktigaste delarna i ett hyreskontrakt, men det finns också flera andra aspekter som kan vara bra att ta hänsyn till. Det kan handla om regler för hur ljudnivån, förbud mot djur i bostaden, rökning eller regler för vem som ansvarar för städning.

Det är också vanligt att man betalar en deposition när man tecknar ett hyreskontrakt och att den används som ersättning för eventuella skador. Om en deposition ska betalas, ska det även stå att den ska betalas tillbaka vid utflyttning.

För inneboende kan det även vara smart att tydligt specificera vilka områden som man har tillgång till i bostaden och vilka delar som är avskilda och inte får beträdas. Detta för att undvika framtida missförstånd eller problem.

Vad ska man ta betalt för en inneboende?

Hyran ska alltid vara skälig och det innebär vanligtvis att hyresgästen ska betala en hyra baserat på den ytan som den inneboende har tillgång till. Därefter kan man lägga till eventuella tillägg såsom el eller andra kostnader som hyresgästen är ansvarig för.

Detta innebär att om att hyresgästen har tillgång till en fjärdedel av bostaden så är en skälig hyra att de ska betala ungefär fjärdedel av hyreskostnaden, plus eventuella kostnadstillägg för el, vatten och bredband.

Om ett rum hyrs ut möblerat till hyresgästen får man även göra ytterligare ett påslag på hyran om ca 10-15%.

Om du har fler funderingar kring vad som är en skälig hyra för din bostad så kan det alltid vara smart att kontakta en jurist som kan ge råd och hjälp med att utforma ett kontrakt.

Hur säger man upp ett inneboendeavtal?

För att säga upp ett inneboendekontrakt ska man skicka en skriftlig uppsägning till den andra parten. Det är viktigt att kontraktet sägs upp skriftligt så att det finns tydliga bevis på att kontraktet har blivit uppsagt.

Om kontraktet skulle sägas muntligt så finns det inga bevis på att avtalet är uppsagt, vilket framförallt kan ställa till med problem för dig som hyresgäst.

Sedan, om ingen uppsägningstid står i kontraktet så är det en månad som gäller för hyresvärdar, och tre månader för en inneboende. När hyresgästen flyttar ut och om alltid står rätt till, så ska även depositionen betalas tillbaka till hyresgästen när den flyttar ut.