Borde du köpa eller hyra en studentlägenhet?

Studentbostaden, 30 maj 2022

Det finns både för- och nackdelar med att både köpa och hyra en lägenhet. I slutändan handlar det om vad som är mest ekonomiskt vettigt för dig och din situation.

I denna artikeln kommer vi titta närmare när man både köpa och hyra lägenhet för att du ska kunna ta ett bättre alternativ.

Vad är fördelar med att köpa en lägenhet?

Det finns flera fördelar med att köpa och äga en egen lägenhet, särskilt om du planerar att bo där ett tag.

Kortfattat så kan fördelarna med att köpa lägenhet sammanfattas som:

 1. En lägenhet, eller bostad är ett skydd mot inflationen
 2. Du har större kontroll över ditt boende
 3. Du slipper strulet med jobbiga hyresvärdar

En lägenhet kan ses som ett skydd mot inflationen eftersom, generellt sett brukar priserna på lägenheter stiga med tiden

Naturligtvis finns det tiden och perioder då priserna sjunker, men i på lång sikt kommer du troligen att få se din investering öka i värde.

Den andra fördelen med att köpa en lägenhet är att du har större kontroll över ditt boende. Vanligtvis kan du göra ändringar och förbättringar i fastigheten som du vill och behöver inte gå via en hyresvärd. Om du gör förbättringar får du även dra nytta av värdeökningen.

Den tredje fördelen att köpa en lägenhet innebär att du slipper besväret att ha att göra med besvärliga hyresvärdar. Detta beror på att du själv äger din lägenhet.

Vad är nackdelar med att köpa lägenhet?

Det finns även nackdelar med att köpa en lägenhet och dessa kan sammanfattas som:

 1. Det är ett större ekonomiskt ansvar
 2. Du är bunden till en plats
 3. Underhåll och reparationer är ditt ansvar

När du äger en lägenhet har du ett större ekonomiskt ansvar eftersom du måste betala för saker som amorteringar och du måste även ta ett stort lån. Detta kräver vanligtvis att du har en stabil inkomst vilket du kanske inte har som student.

Du är också bunden till en plats när du köpa en lägenhet. Om du behöver eller vill flytta måste du först sälja din lägenhet innan du kan köpa en ny, vilken är en process som kan ta lite tid.

Den tredje nackdelen med att äga en lägenhet är att du ansvarar för underhåll och reparationer. Det kan bli dyrt, särskilt om något större måste åtgärdas och det kräver även att du behöver ha en större buffert.

Vilka är fördelarna med att hyra en lägenhet?

Det finns även flera fördelar med att hyra en lägenhet, som kan sammanfattas på följande sätt:

 1. Det är billigare på kort sikt
 2. Du har mindre ansvar
 3. Du har mer flexibilitet

Den största fördelen med att hyra en lägenhet är att det är billigare på kort sikt. Detta beror på att du inte behöver ta ett stort lån och du behöver bara betala hyra varje månad.

En annan fördel med att hyra en lägenhet är att du har mindre ansvar. Det innebär att du inte behöver oroa dig för underhåll och reparationer, eftersom det vanligtvis är hyresvärdens ansvar.

Den tredje fördelen med att hyra en lägenhet är att du har större flexibilitet. Det betyder att du kan flytta lättare om du behöver eller vill och att du inte är bunden till en enda lägenhet eller plats.

Vilka är nackdelarna med att hyra en lägenhet?

Det finns också flera nackdelar med att hyra en lägenhet, som kan sammanfattas på följande sätt:

 1. Du bygger inte upp något eget kapital
 2. Du kan bli ombedd att flytta med kort varsel
 3. Hyran kan stiga med tiden

Den största nackdelen med att hyra en lägenhet är att du inte bygger upp något eget kapital. Det innebär att du inte gör någon investering och att du kommer att inte får någon avkastning på dina pengar om du bestämmer dig för att flytta.

Den andra nackdelen med att hyra en lägenhet är att du kan bli ombedd att flytta med kort varsel. Detta beror på att hyresvärden kanske måste sälja fastigheten, vilket kan göra att du förlorar ditt kontrakt.

Man ska även skilja på ett förstahandskontrakt och ett andrahandskontrakt här. Ett förstahandskontrakt ger dig större säkerhet och räcker längre, medan ett andrahandskontrakt brukar gälla under en kortare period och har mer risker kopplat till sig.

Den tredje nackdelen med att hyra en lägenhet är att hyran kan stiga med tiden. Detta beror på att hyresvärdarna kan höja hyran som de vill och att du inte har något att säga till om i ärendet (förutsatt att hyran är skälig).

När ska man köpa eller hyra en lägenhet?

Om du planerar att bo i en lägenhet under en längre tid är det i allmänhet mer ekonomiskt lönsamt att köpa en lägenhet. Detta beror på att du kan dra nytta av värdeökningen när fastigheten stiger i värde.

Men om du bara planerar att bo i en lägenhet under en kortare tid eller om du inte vet hur länge du ska stanna är det i allmänhet bättre att hyra en lägenhet.

För att kunna köpa en lägenhet behöver du även ha en kontantinsats och om du planerar att köpa en lägenhet i en större stad, kan denna behöva vara väldigt stor. Därför kan det ibland göra att ens enda alternativ är att hyra en lägenhet.

Om man däremot har kapitalet att köpa en lägenhet direkt, eller om du kan få ett bra lån, är det i allmänhet bättre att köpa en lägenhet än att hyra en om man planerar att bo på samma ställe i några år.

Vad som passar bäst för dig beror på personliga omständigheter, till exempel din inkomst, din anställningstrygghet och din familjesituation.

Det finns fördelar och nackdelar med båda alternativen och det är viktigt att väga alla för- och nackdelar innan man fattar ett beslut.