Hur får man råd att plugga på universitetet?

Studentbostaden, 3 december 2022

En del upptäcker senare i livet att de vill plugga på universitet för att kunna få ett arbete som kräver högre utbildning. Det kan dock kännas svårt att ha råd med allt samtidigt som man pluggar, och speciellt om man är van att få in den lön som man har haft tidigare varje månad.

Även om man får studiebidrag och studielån när man studerar så kräver studierna att man förändrar sin livsstil när man pluggar på universitetet. Det finns dock ett antal sätt som du kan göra för att göra processen enklare.

Hur får man råd att studera på universitetet?

De som brukar uppleva att det är svårt att få ihop studentekonomin är dem som tidigare har vant sig med höga utgifter och har en dyrare livsstil. Detta beror vanligtvis på att man arbetat och därmed vant sig med att man får in pengar på kontot varje månad.

För många är det en stor omställning som innebär att man behöver lära sig att leva på ett billigare och på ett enklare sätt.

Det bästa sättet att ha råd med att plugga som vuxen är att ta ett extrajobb vid sidan av studierna. Genom att ha ett extrajobb så får man in en extra inkomst som gör det lättare att täcka sina utgifter, oavsett om det gäller boende, mat eller något annat som behövs.

Om man har höga boendekostnader kan det kräva att man behöver flytta till ett billigare boende när man blir student, men denna kostnaden kan också täckas med ett extrajobb, men det beror på hur mycket man arbetar extra.

Det går också att spara ihop en större summa pengar innan man börjar studera för att täcka diverse kostnader, men nackdelen är att det tar tid att spara ihop pengar. Det gör att det är viktigt att man planerar i förväg om man väljer detta alternativet.

Om man upplever att det är svårt att få studentekonomin att gå ihop kan man även överväga att studera halvtid samtidigt som man arbetar eftersom det göra det lättare att få ihop vardagen och ekonomin. Nackdelen med detta är dock att studierna kommer att ta dubbelt så lång tid att genomföra.

Går det att få bidrag för att plugga?

När man studerar så finns det flera olika bidrag som man kan få. Det vanligaste är studiebidraget som man får av CSN, men det går också att få andra typer av bidrag såsom bostadsbidrag. Om du har arbetat ett längre tag så finns det också omställningsstudiestöd för dig som vill stärka din ställning på arbetsmarknaden.

Det vanligaste bidragen vid studier är studiebidrag och bostadsbidraget. Hur mycket du får i studiebidrag beror på din studietakt, och om du studerar heltid kan du få 3652 kr i månaden i studiebidrag. Du kan även få studielån från CSN som ligger på 8400 kr per månad.

Många studenter tar också bostadsbidrag vilket man kan få om man är under 29 år och har låga inkomster. Hur stort bostadsbidraget är beror på dina inkomster och hur stort du bor, men det kan ge uppemot en tusenlapp extra per månad.

För dig som arbetat under en lång tid och går tillbaka till studier så finns det också ett så kallat omställningsstudiestöd, som riktar sig till dig som är 27 till 62 år och har arbetat i minst 8 år. Detta bidraget motsvarar 80 procent av din tidigare inkomst, upp till ett maxbelopp, som är 5 143 kronor per vecka före skatt.

Dessa olika bidragen kan innebära att man får råd med att studera och kanske behöver man inte ta ett extrajobb för att täcka alla sina kostnader.

Tips för privatekonomin när du pluggar som vuxen

När du pluggar som vuxen är det viktigt att man har koll på sin privatekonomi. Det är bra om man skapar en budget för att se att man kan täcka alla sina utgifter. Dessutom bör man även se till att ha ett bra sparande för att kunna täcka eventuella oförutsedda utgifter.

Som vuxen så finns det olika sätt att få ekonomin att gå ihop. Man bör exempelvis försöka att leva billigare under studietiden, och undvika att lägga pengar på dyra grejer om man inte verkligen behöver det.

Det är också smart att skaffa ett extrajobb för att få in en extra inkomst under studietiden, och för att ha råd med att plugga. Man bör även ta en närmare titt på de bidrag som finns, såsom bostadsbidrag och olika studiebidrag.

Man kan också överväga att flytta till en billigare bostad eller välja att studera på distans för att göra det lite billigare att studera. Fördelen med att studera på distans är också att det brukar vara mer flexibelt, vilket kan göra det enklare att ha ett extrajobb vid sidan av studierna.

Genom att ha koll på sin privatekonomi och välja en studieform som passar dig själv, så kan man få studentekonomin att gå ihop. Att bli student som vuxen är både utmanande och lärorikt, och det kan ge dig många nya möjligheter i arbetslivet efter att du tagit din examen på universitetet.