Saker att tänka på när du skriver ett andrahandskontrakt

Studentbostaden, 22 maj 2022

När man skriver ett andrahandskontrakt som student finns det flera saker som är viktiga att tänka på för att allt ska gå rätt till.

Det är viktigt att göra detta så att du exempelvis inte ska förlora åtkomsten till bostaden eller liknade.

Saker att tänka på innan du skriver kontrakt

Innan du skriver kontrakt behöver du se till så att hyresvärden faktiskt har tillgång till bostaden och att hen är registrerad som ägare eller har ett förstahandskontrakt.

Du måste också garantera så att uthyrning av bostaden faktiskt är tillåten så att du inte riskerar att förlora bostaden om uthyrning skulle upptäckas av exempelvis bovärden.

Det är också viktigt att kontrollera att lägenheten är i gott skick och att det inte finns några utestående reparationer som behöver utföras. Detta är viktigt för att förhindra att hyresvärden skulle kunna skylla på dig om något skulle vara i dåligt skick när du ska flytta ut.

Om du är osäker på något i kontraktet är det alltid bäst att söka professionell rådgivning innan du skriver under.

Utforming av andrahandskontraktet

Egentligen finns det inga krav på att en hyreskrav ska finnas men det är alltid bra att ha ett kontrakt för att skydda dig som hyresgäst såväl som uthyraren om en tvist exempelvis skulle uppstå.

Genom att ha ett kontrakt på papper har ni tydliga villkor på vad som gäller. Ett avtal bör vanligtvis innehålla följande information:

  • Namnen på dem som är parter i avtalet (hyresvärd och hyresgäst)
  • Fastighetens adress
  • Startdatum och slutdatum av avtalet
  • Hur mycket hyra som ska betalas och när den ska betalas
  • Depositionen om sådan finns
  • Uppsägningstid
  • Alla andra viktiga villkor, t.ex. rökförbud

Om man vill göra det enkelt för sig så brukar det finns färdiga kontraktsmallar som man kan använda sig av.

Som hyresgäst har du vissa rättigheter som hyresvärden inte kan ta ifrån dig. Dessa rättigheter är bland annat följande rätten att bo i en fastighet som är i gott skick och rätten att få tillbaka din deposition när du flyttar ut, förutsatt att du har uppfyllt dina skyldigheter enligt kontraktet.

Kan man ha ett muntligt avtal?

Även om det även går att bara knyta ett muntligt avtal så är det ingen rekommendation. Det är mycket svårare att bevisa vad som överenskommits i ett muntligt avtal och om det uppstår en tvist är det ditt ord mot hyresvärdens.

Ett skriftligt avtal ger dig ett bättre rättsligt skydd och gör det lättare att lösa eventuella tvister som kan uppstå.

Andra tips när du hyr i bostad andra hand

Här är några andra tips som hjälper dig att hyra ett andra hem:

Kontrollera hyresmarknaden i området innan du börjar leta efter en bostad så att du har en uppfattning om vad som finns tillgängligt och till vilket pris.

Om hyran är onormalt mycket bör du kontrollera så att hyran är skälig. Detta innebär att du vända till dig Hyresnämnden för att få din hyra prövad om den skulle vara orimligt hög. Om Hyresnämnden anser att hyran är rimligt hög kan de tvinga fram en sänkning av din hyra.

Se till att du besiktigar fastigheten innan du går med på något så att du vet vad du ger dig in på. Du vill ha kontrollerat att det inte finns några skador eller annat som du kan få skulden för efter att du flyttat in.

Tänk även på att täcka hemförsäkring eftersom den första hyrestagaren har tecknat i regel inte skyddar dig som bor i bostaden i andra hand.

Tänk även på att undvika oseriösa hyresvärdar och bedrägerier. Du bör undvika en hyresvärdar som vägrar ge ett skriftligt hyreskontrakt, ger orimligt hög hyra, vill ha betalning kontant eller inte låter dig se bostaden innan du skriver på.

Se till att du förstår dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst innan du skriver under något. Om du är osäker bör du söka professionell rådgivning innan du skriver under något kontrakt.