Är det skämmigt att flytta tillbaka till föräldrarna?

Studentbostaden, 27 oktober 2022

Det finns flera anledningar till varför en person kan tänkas flytta tillbaka till föräldrarna. Det kan handla om att spara pengar, hjälpa föräldrarna med kostnader eller så kan du förlorat ditt boende och behöver en tillfällig plats att bo.

I den här artikeln tittar vi närmare på frågan om det är socialt acceptabelt att flytta tillbaka till föräldrarna under en viss tid, och några vanliga anledningar till varför det kan vara en bra idé.

Är det skämmigt att flytta tillbaka till föräldrarna?

Vissa kan få känslan att det är skämmigt att flytta tillbaka till föräldrarna, men det finns många bra anledningar till varför man kan behöva göra det.

Du ska därför inte känna skam om du flyttar tillbaka till dina föräldrar under en viss tid. Det är fullt normalt och det ofta fler än du tror som gör det under någon gång under sitt liv.

Några av anledningarna till varför du kan flytta tillbaka till föräldrarna är att spara pengar, hjälpa till med föräldrarnas kostnader eller att du behöver en tillfällig boendelösning efter att man exempelvis gjort slut med sin sambo.

Det kan däremot finnas dem som kan se ner på ett beslut som att flytta hemifrån, men försök isåfall att inte lyssna på dem. Alla kommer att ha sina åsikter, men det är i slutändan ditt liv och du måste göra det som känns bäst för dig.

Sen så är det viktigt att du för en konversation med dina föräldrar om vad ni förväntar er av varandra. Du är trots allt vuxen, så det är viktigt att du tar ditt ansvar. Detta kan handla om att bidra till boendekostnaderna om du flyttar hem till föräldrarna igen.

Vanligaste orsakerna till att flytta hem till föräldrarna

Det flera olika anledningar till varför man flyttar hem till föräldrarna.  Nedan tittar vi närmare på de tre vanligaste anledningarna.

1. För att spara pengar

En av de vanligaste anledningarna till varför man flyttar hem till föräldrarna är att spara pengar.

Kanske har man en låg inkomst, såsom under sina studier, och då kan man ha svårt att betala hyran varje månad. Då är det inte ovanligt att man flyttar hem till föräldrarna för en period.

En del flyttar också hemifrån för att kunna köpa en bostad senare.

2. För att hjälpa föräldrarna med kostnader

Det kan också handla om att flytta hem till föräldrarna för att hjälpa till med deras olika kostnader.

Kanske har dina föräldrar svårt att betala hyran eller så har de problem med att betala räkningarna.

Detta är inte så vanligt, men det finns några som gör det.

3. Separation med partner

En annan vanlig orsak till att många flyttar hem till föräldrarna är att man genomgår en separation med en partner, som man kanske tidigare bott tillsammans med.

Då är det inte ovanligt att man behöver flytta tillbaka hem igen, för en period. Innan man hittar ett annat boende för sig själv.

4. Boendeproblem

Vissa flyttar också tillbaka till föräldrarna på grund av olika boendeproblem. Kanske förlorar man sin lägenhet och behöver ett annat tillfälligt boende.

Detta kan vara vanligt om man exempelvis hyr en lägenhet i andrahand eftersom man då inte  alltid har ett kontrakt som löper på längre sikt.

Saker att tänka på om du flyttar hem till föräldrarna

Om du funderar på om det kan vara en bra idé att flytta hem till föräldrarna, så finns det några saker att tänka på. Här listar vi några av de viktigaste punkterna:

  • Hur länge kan du tänka dig att bo där?
  • Bidra till boendekostnaderna
  • Ta ansvar för dina egna kostnader
  • Försök hitta en lösning som passar båda parter
  • Flytta hem med en plan

För att hitta en bra lösning så är det alltid viktigt att man diskuterar med sina föräldrar, så att alla parter vet vad man förväntar sig av situationen.

Till sist, så är det som sagt inget fel med att flytta hem till föräldrarna igen ett tag men det är viktigt att man har en plan på hur man ska ta sig tillbaka på egna ben igen.