Var är bostadsbristen som störst i Sverige?

Studentbostaden, 4 juni 2022

Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät var det under 2021, 207 stycken kommuner som hade ett underskott av bostäder.

De kommuner med störst bostadsbrist var är vanligtvis de större städerna såsom Göteborg och Stockholm.

Hur ser bostadsbristen ut i Sverige?

Av Sveriges alla kommuner har 207 stycken kommuner bostadsbrist, 59 kommuner har en balans med antalet bostäder och 17 kommuner har ett överskott av bostäder.

Bland de kommunerna som har bostadsbrist ligger de vanligtvis vid kusterna och kring storstäderna, såsom Malmö, Stockholm och Göteborg.

I dessa städerna behöver man vanligtvis stå i bostadskö väldigt länge för att kunna få en bostad och priserna är vanligtvis höga.

Kommunerna med bostadsbalans ligger mer inåt och norr i landet, med några undantag. Några exempel på kommuner som till och med har ett överskott av bostäder är Åre, Arvidsjaur och Pajala.

Bostadsbristen är alltså inte jämnt fördelad över Sverige, utan skiljer sig en hel del mellan olika städer och kommuner.

Hur uppstår bristen av bostäder?

Man kan tycka att det alltid borde finnas tillräckligt med bostäder, men så är inte fallet.

Anledningen är att det tar tid att bygga nya bostäder och att befolkningen ständigt växer. Detta leder till en tillfällig brist på bostäder.

På lång sikt kommer marknaden att nå en jämvikt där det finns tillräckligt med bostäder för alla som vill bo i ett visst område.

På kort sikt kan det dock råda brist på bostäder. Detta kan bero på befolkningstillväxt eller andra faktorer, t.ex. tillströmning av studenter till ett visst område.

Vilka är konsekvenserna av bostadsbrist?

Bostadsbrist kan ha flera negativa konsekvenser. Den kan till exempel leda till högre hyror och lägre livskvalitet för dem som söker bostad.

Bostadsbristen gör det även svårare för unga att komma in på bostadsmarknaden eftersom de kan inte hitta någonstans att bo. Vanligtvis beror detta på att man beror stå en väldigt lång tid i de olika bostadsköerna eller så saknar man pengarna som krävs för en kontantinsats.

Om hyrorna är alldeles för höga i vissa områden kan det även leda till en viss social utslagning och segregation, eftersom de som inte har råd med bostäder tvingas bo i områden med bostäder av en lägre kvalitet.

Vad kan man göra för att minska bostadsbristen?

Det finns flera saker som kan göras för att minska bostadsbristen. Den kanske mest självklara saken man kan göra är att bygga fler bostäder.

En annan är att ge människor incitament att flytta till områden där bostadsbristen är mindre. Slutligen är det möjligt att försöka kontrollera hyrorna i områden där det råder brist på bostäder.

Det finns för- och nackdelar med var och en av dessa lösningar, och det handlar ofta om att hitta den rätta balansen mellan dem.

Att bygga fler bostäder är det mest uppenbara sättet att minska bostadsbristen. Detta bidrar till att se till att det finns tillräckligt med bostäder för alla som vill bo i ett visst område.

Men det kan ta lång tid att bygga nya bostäder, och under tiden kan människor tvingas bo i överfulla bostäder eller bostäder av dålig kvalitet.

Genom att ge människor incitament att flytta till områden där bostadsbristen är mindre kan man bidra till att minska den totala bristen.

Detta beror på att det bidrar till att jämna ut fördelningen av människor över olika områden. Men det kan också vara svårt att få människor att flytta, särskilt om de redan har etablerat sig i ett område.

Slutligen är det möjligt att försöka kontrollera hyrorna i områden med bostadsbrist. Detta kan bidra till att göra bostäderna mer överkomliga för dem som har svårt att hitta en bostad.

Men det kan också leda till ett minskat incitament att bygga fler bostäder, vilket gör att förvärra bristen på lång sikt.

Hur ser bostadsbristen ut i studentstäderna?

I större studentstäder såsom Göteborg och Stockholm råder det bostadsbrist vilket gör det svårt att få en studentbostad. Andra studentstäder där det är svårt att få en bostad är städer såsom Lund och Uppsala.

Som student är det därför viktigt att man försöker ställa sig i bostadskö så tidigt som möjligt för att öka dina möjligheter att hitta en bostad.

Om du inte skulle få tag i en studentlägenhet direkt finns det även flera kortsiktiga lösningar som vanligtvis kan fungera såsom att bo tillsammans med en annan student eller hyra ett rum hos någon annan person.

Sammanfattning

Bostadsbrist kan vara ett stort problem, särskilt i storstäderna. Den kan leda till högre hyror och sämre livskvalitet för dem som söker bostad.

Bostadsbristen råder idag i många delar av landet, och även i studentstäderna. Det kan göra det svårt att hitta en bostad, särskilt för unga människor som precis har börjat på bostadsmarknaden.

Det finns flera saker som kan göras för att försöka minska bostadsbristen. Det handlar bland annat om att bygga fler bostäder, ge incitament för människor att flytta till områden där bristen är mindre och kontrollera hyrorna i områden med hög efterfrågan.

Var och en av dessa lösningar har sina egna för- och nackdelar. Att hitta rätt balans mellan dem är ofta nyckeln till att minska bostadsbristen.

Över tiden lär bostadsmarknaden däremot komma att stabilisera sig eftersom bostadsbristen kan bero på befolkningstillväxt eller andra faktorer som bara är tillfälliga.